SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bokslut Augusti, märkliga siffror! Styrelsemöte med rapport, Budget 2021!
2020-09-03 20:08

Månaden är oerhört konstig då vi knappt har några ”normala intäkter” som Entré och kioskförsäljning.


Men vi omsätter hela 388 648 kronor under Augusti, hur kan det vara möjligt? Jo, faktureringen har gått för högtryck, 219 021 i sponsorintäkter, 21 000 i arenareklam och 12 230 i kurs och lägeravgifter, uthyrning av lokaler på 14 190. Utöver det har Sponsorlotter fotboll och hockeyjoker inbringat 19 000 och via Swish har skidorna fått in 16 299 avseende försäljning av kläder.


Vad som är helt nytt är upplösning av medel från Sörskogsfonden vilket syns på resultaträkningarna konto 3296 för fotbollen samt 3297 för hockeyn. 


Motsvarande summor som bokats märks i balansräkningen på minskade saldon på konto 2996 för fotbollen samt 2997 för hockeyn. Utgående saldo på dessa konton visar alltså kvarvarande medel i dessa fonder. Hockeyn har även konto 2995 Eliasfonden att ta av när man identifierat utvecklande investeringar.

Hanteringen av fonden beskrev jag i junirapporten men skälet till att jag upprepar det är att frågor kommit.


Totala resultatet


Med denna omsättning i augusti når vi ackumulerat YTD en omsättning på 2 433 826 kr. Vi gör under månaden ett positivt resultat på 72 711 kr och YTD + 6 560 kr. 


Under rådande omständigheter får vi säga att det är oerhört bra, men vi ska också ha respekt för att månaden inte är i paritet med årets resterande månader. Restriktionerna om folksamlingar kvarstår så vi kommer ha fortsatt låga (inga) intäkter från entré och kiosker och vi kommer inte ha någon mer månad detta år där vi fakturerar över en kvarts miljon utöver andra intäktsströmmar!


Totalt


Gemensamma


Fortsatt kostnadsfokus och korttidspermitteringar gör att kostnadsmassan hålls i schack så mycket det går. Dock är det svårt att få övriga intäkter från kanslijobb och annat när personalen inte är på plats som vanligt. 


Underskott sedan nyår på 97 659 kr har vi nu och det får sägas vara bra under rådande omständigheter. 


Önskemål har inkommit om kvällsöppet på kansliet, det har provats förut utan framgång då få medlemmar utnyttjat det. Men det kan bero på dålig information så vi tar nya tag och gör ett försök igen. Men med permitterad personal är det en utmaning att öka öppettiderna så vi börjar i begränsad skala.   


Vi har avrapporterat minskad arbetstid till Tillväxtverket för maj-juni-juli, men vi har erhållit medel även för augusti som nu också resultatförts. Totalt handlar det om 95 785 kr. 


Vi har sökt även för september och oktober, totalt 31 910 kr, det är alltså endast halva perioden jämfört med förra ansökan och minskad personalstyrka då vi är en person färre.


Även om vi får dessa medel, vilket vi säkert får, är det inte helt säkert att vi kommer utnyttja de fullt ut då arbetsbelastningen blir för hård med den korta arbetstiden. Under en kortare period fungerar det men vi kommer efter i vissa sysslor. Exempelvis bedömer jag det omöjligt att hantera medlemsavgifterna i slutet av året, hanteringen av lotter drar också timmar vilket vi ju planerar som vanligt inför jul. 


Gemensamma


Skogsvallen


Sponsring om 15 000 kr under månaden på intäktssidan samt inga kostnader utöver löpande för el, avskrivningar och räntor ger ett överskott på 11 070 kr för månaden.


Det minskar underskottet YTD som nu ligger på 67 101 kr. Av förklarliga skäl är möjligheterna att skapa intäkter under resterande del av året begränsade nu när förslaget om att höja gränsen för folksamlingar till 500 strandade.


Skogsvallen


Fotbollen


Här finns publikintäkter, var kommer dom ifrån? Jo, det har Swishats 3 020 kr till Våla älskar fotboll och det tackar vi Er särskilt för! Det har fakturerats reklamplatser på arenan och vi har även intäkter från Upplands fotbollsförbund samt Riksidrottsförbundet som avser del av kostnaderna för inköp av fotbollsmålen. Vi har lyft fram 20 000 kr från Sörskogsfonden för vår del av det men saknar några kronor för sponsring, utreds nästa vecka. Eventuellt kommer bidrag från Riksidrottsförbundet/Upplands fotbollsförbund/Sisu förbättra resultatet med ca 10 000 kr. 


Verksamheten är i full gång och har naturligtvis dragit en del kostnader så månaden visar ett underskott på 79 913. Men tack vare starka månader innan är underskottet YTD endast 3 257 kr.


FotbollHockeyn


Här hamnar en stor del av månadens fakturering som sponsorintäkter, även lägeravgifter då allt funkade i starten och planerade läger kunde genomföras. 


Även uthyrning av lokaler som avser istider samt övernattningar. Upplösning från Sörskogsfonden sker med 38 267 kr men vi har även i juli löst upp medel så YTD är det 124 566 kr. Det är renovering av kylaggregat, en ny elmotor till det, byggvaror, ett nytt golv till sekretariatet samt plexiglas till det samt övriga brister i hallen.


Man har även bytt ca 80 lysrör men det har kostat 0 kr! Lysrören fanns på lager, Kurt Gustavsson bjuder på hyran av Skylift samt allt arbete ideellt!


Ett stort tack till Kurt samt alla som ställer upp och hjälper till, det är sådant som gör att vi kan bedriva verksamheten med så begränsade ekonomiska resurser!


Verksamheten är även här i full gång men kostnaderna kommer kanske lite senare, exempelvis domarkostnader som inte kommit än.

Kostnader på motsvarande pengar som upplösts från Sörskogsfonden faller ut:

-Kyla 22 250 kr

-Elmotor 29 700 kr

-Plexiglas 53 936 kr

-Golv till sekretariat 7 719 kr

-Byggvaror för främst sekretariat 10 961 kr


Under månaden gör hockeyn ett plus på 160 015 kr och YTD 131 940 kr. Naturligtvis fantastiskt bra men nu har vi fakturerat allt. Viktigt också att dessa medel kommer in, annars kommer det bli negativt utfall under hösten.


Hockeyn


Skidor och gymnastiken


Skidor får in 16 299 kr för kläder men i övrigt ingenting på dessa två avdelningar, förutom fasta kostnader för det gemensamma på 1 262 kr var.

Bägge går med överskott, skidor YTD 12 033 kr samt gymnastiken 118 kr.


Skidor

Gymnastik


Balansräkning


Amorteringar fortsätter enligt plan om 17 908 kr per månad. Det är mer än avskrivningarna enligt månad som är 11 973 kr, det hänger ihop med gamla skulder. Den samlade skulden är nu, trots upplåning häromåret för hockeyns renoveringar samt avloppet på Skogsvallen, nere på 965 081 kr. 


Kundfordringarna ökar extremt under månaden av förklarliga skäl. 


Leverantörsskulderna minskar däremot, det är ett bra tecken att vi fakturerar mer än vi får in fakturor!


Likviditeten är fortsatt bra, har även ökat under septembers första dagar dessutom så nu är det strax över 1,5 miljon. Men räknar man bort avsatta medel i Sörskogsfonden och Eliasfonden återstår endast ca 200 000 kr för den löpande driften. Det kommer öka väsentligt under månaden när de fakturerade 267 000 kr börjar betalas.

 

Längst ner på Balansräkningen ser Ni nu kvarvarande pengar i fonderna:

-Eliasfonden 62 943 kr

-Sörskogsfonden Fotboll 672 767 kr

-Sörskogsfonden Hockey 568 201 kr


När det gäller Sörskogsfonden jobbar vi nu i princip i enlighet med direktiven avseende beslut och rapportering. Vi har som jag tidigare meddelat använt oss av medlen trots att investeringsplan inte framställts till årsmötet, men det är heller ingen medlem som protesterat mot det. Kritik och synpunkter tar vi gärna emot, om inte förr så på Årsmötet. 


Glädjande nog har synpunkter på direktiven kommit in så vi har säkert en bättre version att hantera den 23/2, med bland annat en bättre beskrivning av vad medlen avses gå till.


Balansräkning


Sammanfattning


Det är glädjande siffror under rådande omständigheter, resterande del av året kommer däremot bli betydligt tuffare. 


VI har en fantastiskt möjlighet att utveckla verksamheterna med de medel vi har avsatta för investeringar, främst för Hockeyn och fotbollen men styrelsen ser gärna gemensamma satsningar i omklädningsrum och SIV:an exempelvis.


Styrelsemöte


Den 27/8 genomfördes höstens första styrelsemöte enligt plan, inklusive efterföljande poolbad och middag. 


I våras hade vi en diskussion om ny budget för 2020 då vi inte kommer ha de intäkter som vi budgeterade. Men styrelsen menar att sektioner och medlemmar har visat att man förstår att det inte går att inhandla efter budget, och det återstår inte så många månader. En ny budget blir bara en ”papperstiger” utan funktion, nu startar vi processen med budget 2021 och det är bättre att lägga fokus på den. 


Budget 2021


Vi kommer uppdatera budgetförutsättningarna, det handlar främst om hanteringen av Sörskogsfonden, och naturligtvis nya datum för roadmapen.


-30 september, budgetförutsättningar klara, inklusive budget för gemensamma kostnader.

-30 oktober, sektionerna lämnar in budgetarna till kansli/ordförande.

-10 november, styrelsemöte med sammanställning för hela föreningen, återkoppling till sektioner om frågor/revideringar.

-15 december, styrelsemöte med beslut om budget som går till Årsmöte

-23 februari 2021 Årsmöte, med beslut om slutlig budget.


Fotbollen har konstaterat att vi behöver nya portar till garaget, vi har ju haft inbrott där och portarna var dåliga redan innan. Lokalen ägs av kommunen så diskussion kommer upptas med dom. 


Dom fortsätter säsongen utan publik, inga folksamlingar och inga serveringar öppna. 


Reparationer på bevattningen har givit önskat utfall, kostnadseffektivt och funkar bra.


Skidorna har genomfört träningsläger för kommande stjärnor vilket var mycket uppskattat. Schemalagda träningar drar igång, håll koll på hemsidan för mer info!


Gympan drar igång verksamheten, men har oro inför rekrytering av ledare för att kunna hålla verksamheten igång. Räck upp handen, anmäl Er till kansliet om Ni har möjlighet att hjälpa till, dom har roligt!


Hockeyn startar friåkning nu och lagen tränar och förbereder sig för säsongen. Alla håller nu tummarna för att kunna öppna hallen för publik så Ni alla får se hur fint det blivit med nya sekretariatet, bättre belysning, fräschare plexiglas!


//Staffan


Nyhetsarkiv
Telefonen fungerar!!2022-10-10 11:03
Föreläsning!2022-09-14 09:29
JULI MÅNADS HOCKEYJOKER2022-08-16 09:06
JUNI MÅNADS HOCKEYJOKER2022-06-27 08:58
MAJ MÅNADS HOCKEYJOKER2022-05-31 09:35
Öppettider Ishallen! 2022-04-12 08:19
Bemanning Skogsvallen!2022-04-11 14:39
Kasse!! 2022-03-17 14:44
2022-03-16 10:49
Årets Prestation2022-03-03 14:49
Årets ÖIF:are2022-03-03 14:09
Årets Eldsjäl2022-03-03 14:05
Årets ungdomsledare!2022-03-03 13:55
Hjälp!! 2022-02-22 08:12
BARNENS VASALOPP2022-02-21 08:59
Medlemsavgifter2022-02-10 16:44
Hockey Jokern2022-01-20 19:33
Bokslut september klart!2021-10-05 19:50
JUNI MÅNADS HOCKEYJOKER2021-07-06 10:15
MAJ MÅNADS HOCKEYJOKER2021-05-31 10:58
Motionsbingo! 2021-05-06 18:48
MARS MÅNADS HOCKEYJOKER2021-03-29 10:27
2020-09-10 09:43
JULI MÅNADS HOCKEYJOKER2020-08-11 08:07
JUNI MÅNADS HOCKEYJOKER2020-06-30 08:26
MAJ MÅNADS HOCKEYJOKER2020-06-02 09:21
HOCKEYJOKERN APRIL2020-05-11 10:23
Spela bingolotto online!2020-04-16 11:45
HOCKEYJOKERN MARS2020-03-30 08:43
HOCKEYJOKER FEBRUARI2020-03-03 08:05
HOCKEYJOKER JANUARI2020-01-29 08:09
HOCKEYJOKER DECEMBER2020-01-08 08:30
HOCKEYJOKER NOVEMBER2019-12-02 09:02
HOCKEYJOKERN OKTOBER2019-11-05 08:42
HOCKEYJOKERN SEPTEMBER2019-09-30 08:19
HOCKEYJOKERN AUGUSTI2019-09-02 11:53
HOCKEYJOKER JULI2019-08-12 08:20
Resultatet i stapelform!2019-07-03 10:04
HOCKEYJOKER JUNI2019-07-01 09:15
FOTBOLLSSKOLAN 20192019-06-04 08:59
HOCKEYJOKER MAJ2019-06-03 08:33
HOCKEYJOKERN MAJ2019-04-30 09:35
Fotbollsskolan 2019!2019-04-03 11:33
HOCKEYJOKERN MARS2019-04-01 08:00
Nycklar på vift!2019-03-07 10:19
Chans till 100 000 kr!2019-01-30 07:26
Kansliservice!2019-01-17 11:24
Nya medlemsavgifter!2019-01-15 07:26
ÖPPETTIDER KANSLIET2018-10-31 09:47
PARKERINGSFÖRBUD LUNDA2018-10-09 11:25
I-NYCKLAR INOM LUNDA2018-10-03 08:20
Öppettider kansliet!2018-07-30 10:14
Projekt Sivan!2018-06-12 11:07
Sponsorhuset.se 2018-05-09 14:33
TOA- OCH HUSHÅLLSPAPPER2018-03-13 09:35
RÄDDA ISHALLEN2017-11-24 10:33
2017-09-06 15:08
 
Våra sponsorer