Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i Östervåla Idrottsförening
BLI MEDLEM
Välkommen

Välkommen till kansliet!

Våra öppettider vecka 48 2020:


Måndag - Fredag 08.00-12.00

Telefon tid  månd-torsd 12.00-16.00, EJ fredagar


tel: 0292-71431I Östervåla IF har vi verksamhet inom fotboll, ishockey, skidor och gymnastik. Vi hjälper även till med brickor, medlemskap för ÖKK.


Vill du bli medlem i Östervåla IF? 
Klicka då här!

Med vänlig hälsning

Östervåla IF

Kansli

Fotbollssektionen kommer med tidiga julklappar i år!
2020-11-26 18:42
På veckans möte har sektionen beslutat fördela 10 000 kr var till Gymnastiksektionen samt Skidsektionen. Detta är ett fint tecken på sammanhållningen i hela föreningen!

Detta är nu bokfört på balansräkningen som skulder på konton 2991 samt 2992, se preliminär Balansräkning för november HÄR.

Då kan sektionerna likt fotboll och hockey "ropa av" medel därifrån vid investeringar enligt direktiven. Det kan med fördel ske i projekt som delvis finansieras av bidrag, vi har ansökningar ute nu på bland annat utegym/aktivitetsytor i anslutning till löparbanan för att kunna bedriva verksamhet smittosäkert utomhus.

Uttalande från sektionen:

citat/ Vi i fotbollssektionen vill gärna skänka 10000:- vardera till gymnastik och skidsektionen i från pengarna vi fick från arvet. Vi har fått känna på hur tufft det är när intäkterna sjunker på grund av pandemins konsekvenser. Därför vill vi gärna vara med och hjälpa våra vänner i skidor och gymnastiken. /slut citat

//Staffan


 
Rapport från statusbesiktning av Lundahallen har inkommit.
2020-11-24 10:43
Vi har erhållit rapporten från besiktningen som genomfördes 201113, bifogas HÄR!

Detta är alltså ingen slutrapport som godkänner hallen utan en statusrapport med rekommendationer. Stycke 3, med start på sida 10 avser Lundahallen. 

Det är i vart fall glädjande att någon avstängning av hallen inte är aktuell. Däremot en fördjupad undersökning av hallens bärförmåga med avseende på instabilitet. Dessutom upprätta en plan för snöskottning, anledningen till det är att konstruktionen är känslig för ojämn belastning av taket som skapar sidokrafter i stommen.

De två takstolar som vid den okulära besiktning, och mätning i efterhand som jag gjort med laser, uppenbarligen har en viss sidoförskjutning skall också ha en löpande kontroll så lutningen inte ökar.
 
När det gäller åtgärder för att stabilisera dessa pågår redan utredningar på andra håll som vi följer och naturligtvis tar lärdom av. Konstruktionen med underspända takstolar är den gemensamma nämnaren för problemen som uppstått, men dimensionering och detaljkonstruktioner avviker och vi kan redan konstatera att Lundahallen inte har de briser som primärt skapat ras på, i vart fall, en del av de övriga hallarna.

//Staffan
Skadegörelsen på Lunda, case closed!
2020-11-20 17:38
Vi har haft ett antal kontakter i ärendet och har därmed en ganska klar bild av vad som skett. Vi räknar med att detta därmed inte kommer upprepas, skulle det ändå ske kommer vi driva frågan längre.

//Staffan
Riksidrottsförbundet är klar med fördelning av stöd för kvartal 3, vi fick 142 000 kr!
2020-11-20 10:25
Som tidigare meddelats har vi ansökt om kompensation för konsekvenserna av pandemin även för kvartal 3 i år. Det är alltså en fortsatt utdelning av de 500  miljonerna som regeringen tog beslut om i mars. Det har krävts lite kompletteringar med ekonomiska rapporter, kontrakt som uteblivit, hemsidesinlägg osv, totalt 61 bilagor.

Konsekvenserna kopplat till pandemin ökar för oss med ännu större tapp i omsättning mot föregående år, och med den eskalering som nu pågår med ökad smittspridning och därmed ökade restriktioner kommer det hålla i ett tag till. 

Vi söker stöd från flera olika myndigheter och det tillsammans med restriktiv inställning till kostnader har varit räddningen för att hantera konsekvenserna av pandemin, allt för att kunna gasa igen när vi får det. 

Kompensationen för kvartal 3 slutade på 142 000 kr, nu kommer det bokföras i november så det blir en förskjutning i redovisningen kontra vilken tid kompensationen avser, men det är naturligt. Det kommer bli samma sak när vi i januari söker stöd för kvartal 4 2020. 

//Staffan
Processen med att säkra ishallen fortlöper, fasen datainsamling pågår.
2020-11-18 15:55
Ärendelogg, Lundahallen invändigt samt bild på Gimohallen efter raset.
Vi fortsätter processen med att säkra ishallens tak så vi inte riskerar något när vi får snölaster på det. Tyréns har fått det formella uppdraget att besikta, utvärdera samt föreslå eventuella åtgärder, men förhoppningsvis godkänner dom hallen som den är.

Vi är i fasen datainsamling och har genomfört vissa mätningar i hallen samt försett Tyréns med all tillgänglig information, såsom bilder från bygget, bygghandlingar, beräkningar av laster etc.

För att säkra en eventuell utredning av ansvaret i detta loggar jag alla aktiviteter av större dignitet, syns i rubrikbilden. Naturligtvis även alla tillhörande dokument samt kommunikation i form av brev eller mail. 

//Staffan

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
Ishockey - Startsida, 23/11 15:45 
Skidor - Startsida, 15/11 10:47 
Skidor - Startsida, 15/11 09:09 
Skidor - Startsida, 13/11 18:34 
 
Våra sponsorer