Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i Östervåla Idrottsförening
BLI MEDLEM
Välkommen

Välkommen till kansliet!


Våra öppettider vecka v 4 2020:

Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag  08.00-15.00

Fredag 08.00-12.00


I Östervåla IF har vi verksamhet inom fotboll, ishockey, skidor och gymnastik. Vi hjälper även till med brickor, medlemskap för ÖKK.

Vill du bli medlem i Östervåla IF? 
Klicka då här!

Med vänlig hälsning

Östervåla IF

Kansli

Droger i samhället, hur agerar vi?
2020-01-17 09:40
Som många känner till florerar droger i samhället av olika slag hos våra ungdomar. Vi har haft incidenter och det finns signaler att det sprider sig på ett otäckt sätt.

ÖIF i samarbete med skolan bjuder därför in olika organisationer till ett upptaktsmöte för att gemensamt jobba med denna viktiga fråga. Vi inser att varje organisation för sig inte klarar detta utan en gemensam ansats med kommunikation mellan oss har betydligt större möjligheter att lyckas. 

Agenda på vårt första möte är:
  • Allmän utveckling i samhället.
  • Olika organisationers "case"
  • Hur skapar vi en gemensam handlingsplan?
  • Hur skapar vi en gemensam policy?
  • Information mellan oss vid incidenter.
  • Eskalationsstege vid incidenter
  • Gemensam manifestation för att informera om hur vi tillsammans agerar 
De inbjudna är övriga föreningar verksamma i Östervåla, Kyrkan samt socialtjänsten i Heby kommun. Polisen ska självklart vara involverad men vi räknar inte med att få med dom på detta första möte som är planerat till 5/2. Sen kan vi beskriva hur långt vi kommit på årsmötet 11/2.  

//Staffan
Årsbokslut klart, dessa rapporter ligger nu till grund för Årsredovisningen!
2020-01-15 12:44
Nu är bokslutet för 2019 klart, bankkontots saldo avstämt mot balansräkningen, kontanterna räknade och årets avskrivningar kontrollerade. I slutet på året tenderar kostnader komma in som sektionerna inte vill ha "kvar" till nästa år, så har det skett även i år. Resultatet för december månad enskilt blir därför negativt. 

December

Under månaden har faktura för klockan i ishallen kommit (klockan sätts upp i kväll), vi har tagit kostnaden för resor till Vasaloppet samt reserverat för kommande övriga kostnader kopplat till det. Men det beror alltså på att medlemmarna redan betalat in pengar för sin medverkan på Vasaloppet. Även fotbollen har en del väntade kostnader som vi reserverar för i bokslutet. Ett mindre överskott blev det i alla fall under året, +101 052 kr. 

Balansräkningen

I balansräkningen har det hänt mycket under året, vi har två poster med investeringar som vi aktiverat i avskrivningsplaner. Dels avloppsanläggningen på Skogsvallen samt renovering i ishallen, totalt 842 573 kronor. Under året har vi löpande skrivit av våra inventarier så ökningen av Anläggningstillgångar stannade på 729 729 kr. Nu har vi 1 373 052 kr i bokförda Anläggningstillgångar och skulle man värdera föreningens tillgångar, främst fastigheter och en del maskiner som ismaskin, gräsklippare etc. kommer man naturligtvis till en högre siffra. På skuldsidan kan vi se att vi också stärkt upp det egna bokförda kapitalet som för några år sedan var negativt. 

Vi har delvis lånat pengar till detta men även amorterat löpande så ökningen på skuldsidan slutade på 555 936 kr. 

Vi har nästan inga bokförda lager längre, nästan allt vi köper in är ju att betrakta som förbrukningsmaterial. Visst finns det lite kioskmaterial men över tid är det ganska konstant så att inventera och värdera det månatligen är inte värt jobbet. Det vi under året haft bokfört i lager är öl, vin och cider. Festsektionen har återsänt allt det i slutet på året och då man uppenbarligen "inventerat med försiktighetsprincipen" fick vi tillbaks mer än vad vi hade bokfört lagret till. Sektionens resultat slutade på drygt 140 000 kr, och nu har jag fördelat det enligt gällande princip 40/40/10/10. Nu är det bara hockeyn som har lite öl och cider, 3 471 kr, och det mesta av det är nog sålt under januari.

Likviditeten

Likviditeten blev som väntat extremt hög just under årsskiftet, hela 584 845 kr men beror alltså på intagna medel i förskott, försäljning av Bingolotter som vi fått faktura på men inte betalat, andra fakturor som kommit i slutet på året som pengar tagits in för men fakturan förfaller nu i januari. Allt detta syns också på extremt stora leverantörsskulder, så den tillfälligt höga likviditeten får tas med en nypa salt....

Slimmad Balansräkning

I städningen av Balansräkningen har vi tagit bort många konton, dom syns fortfarande på nedanstående men allt med noll i utgående balans kommer ej med i nästa års redovisning. Balansräkningen minskar kraftigt i omfång och jag lägger med en dagsaktuell balansräkning så ser Ni hur den kommer se ut framöver, där framgår också en kraftigt minskad leverantörsskuld, men även minskad likviditet. 

Rapporter till Årsredovisningen

Nedanstående rapporter kommer nu ligga till grund för att ta fram Årsredovisningen, om nu ingen hittar något uppenbart fel. Sen kommer räkenskaperna och Årsredovisningen sättas under granskning av revisorerna inför Årsmötet 11/2.

Dagsaktuell Balansräkning (OBS preliminär)

//Staffan
HOCKEYJOKER DECEMBER
2020-01-08 08:30

Decembermånads hockeyjoker utföll på nr 14. Vi gratulerar

Anna Vakava till månadens vinst.


Ni som ännu inte köpt er jokerlott, hör av er till kansliet så hjälper vi er med det.


Välkomna!

Nytt År, dags för Årsmöte snart så motioner, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner samlas in!
2020-01-07 11:58
Vi har ju som bekant Årsmötet redan 11/2 då det uppskattades med tidigt årsmöte i fjol. Viktigt att alla kommer och vi kommer lotta ut presentkort till olika butiker i Östervåla under mötet, lottpriset är endast Ert deltagande på mötet! Dessutom sker i vanlig ordning utdelning av priser för olika prestationer under året, så missa inte det!

Eventuella motioner, förslag till förändringar, skall vara styrelsen tillhanda 4 veckor före mötet så nu har Ni bara en vecka på Er. Vi är tacksamma för alla förslag som kan utveckla vår verksamhet!

För sektionerna gäller nu att skriva verksamhetsberättelser 2019 samt verksamhetsplaner 2020, och det räcker med en övergripande beskrivning av väsentliga händelser, sportsliga framgångar eller motgångar, och om det finns avgörande avvikelser från budgeten i utfallet. I planen för 2020 är det lämpligt att beskriva hur resonemanget gick nar Ni budgeterade och om det finns planer för året som avviker från det som varit. 

Bokslutsarbetet har påbörjats och Årsredovisningen skall liksom övriga dokument vara klar inklusive revision två veckor före Årsmötet. 

//Staffan
ÖIF önskar alla Gott Nytt ÅR, o laddar för 2020!
2019-12-31 13:35
I mellandagarna genomfördes sista styrelsemötet för 2019. Summering av året, vilket kommer i verksamhetsberättelsen för 2019. men även intressanta diskussioner om fokusområden för nästa år, vilket kommer mer konkret i verksamhetsplanen 2020. 

En svår gren är som alltid information och kommunikation, vi har denna hemsida men den är inte alltför välbesökt utan mycket sker i andra mer moderna media. Därför har vi beslutat att kommunikation är vårt fokusområde under 2020, för det finns stor förbättringspotential. 

Man kan dela in det i två grenar, intern kommunikation mellan styrelse och sektioner. För att det ska bli bra måste vi ha en representant från varje sektion med i styrelsen! Fotboll och hockey har inte alltid haft det och då glappar det. 

Den ekonomiska rapporteringen funkar hyggligt bra, även om budskapet inte alltid verkar nå alla. Vi kommer enbart förbättra redovisningen vs budget och  göra årsredovisningen tydligare avseende inventarier och anläggningar så det enklare framgår kvarvarande avskrivningstid. Kansliarbetet fungerar bra med koll på ekonomi och bokningar men självklart är vi tacksamma för förbättringsförslag.

Sen är det information till alla medlemmar och frågan är om vi kanske måste göra det i andra media än hemsidan för att nå ut. Vi kan säkert bli bättre på att publicera medlemsregister etc, där finns det dock en utmaning i ny lagstiftning (GDPR) som skapar begränsningar i vilka personuppgifter vi får publicera. Men vi måste säkerställa att alla aktiva har betalat medlemsavgift och aktivitetsavgift! Det duger inte att betala det när man gör illa sig för att åtnjuta vårt försäkringsskydd!

Vi kommer försöka rekrytera någon som fixar vår information till Er alla, självklart via ideellt arbete som så mycket annat i föreningen. Vi är lyhörda för förslag hur vi ska göra det och tacksamma för förslag på personer som hjälper oss med det!

Och med det önskar vi ALLA våra medlemmar ett riktigt Gott Nytt År!

Styrelsen
//Staffan
BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
Skidor - Startsida, 21/01 06:15 
Skidor - Startsida, 21/01 06:13 
Fotboll Damlaget, 07/01 20:01 
Skidor - Startsida, 23/12 17:52 
Ishockey P 2006-2007, 26/11 22:49 
Skidor - Startsida, 12/11 20:49 
 
Våra sponsorer