SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bli medlem i Östervåla Idrottsförening
BLI MEDLEM
Välkommen

Välkommen till kansliet!

Våra öppettider vecka 9 2021:


Måndag, TisdagOnsdag, Torsdag  08.00-16.00

Fredag 08.00-12.00


Telefon: 029271431 

Lunda Box 68, 
740 46 ÖSTERVÅLA
Hemsida: www.ostervalaidrottsforening.se
BG: 771-1062 
OrgNr: 879500-1679 


I Östervåla IF har vi verksamhet inom fotboll, ishockey, skidor och gymnastik. Vi hjälper även till med brickor, medlemskap för ÖKK.


Vill du bli medlem i Östervåla IF? 
Klicka då här!

Med vänlig hälsning

Östervåla IF

Kansli

Leader Nedre Dalälven går snart in i ny programperiod, Workshop om strategin!
2021-03-02 00:44
Leader Nedre Dalälvens workshop för planering nästa programperiod.
Under måndagskvällen samlade Heby Kommun och Leader ett antal aktörer för att genomföra en första Workshop av två för att utröna vilka behov och strategier som behövs inför nästa programperiod. 

En gemensam nämnare som framkom är samverkan bland föreningar i kommunen för att skapa stabilitet och handlingskraft över tid. Det går helt i linje med den proposition ÖIF antog på förra veckans Årsmöte om förstudie av en Alliansförening, det ligger dessutom rätt i tid. 

Det finns helt säkert kompetens inom organisationerna som kan hjälpa oss i arbetet med förstudien samt om medlemmar så beslutar genomförande.

//Staffan
Böckerna stängda för februari, 687 581 kr!
2021-03-01 18:08
Nu är bokslutet för februari klart och resultatet fortsätter vara lite märkligt, men det är flera saker som samverkar som gör detta.

Förklaringar till resultatet
  • Bidrag från stat och kommun är under månaden 279 441, ackumulerat från nyår 318 882 kr. 
  • Vi har fortsatt fakturera sponsorer. 
  • Medlemsavgifter på 77 726 kr har kommit in i februari. 
  • Då Årsmötet är klart och Årsredovisningen med bokslutsdispositioner antagen lyfter jag fram de reserverade 276 000 kr från balansen till resultatet nu. Det kommer frågor om hur dessa ska hanteras och nu blir det enklare för sektionerna att ha koll på det. Däremot är kvarvarande 1 229 313 kr från arvet samt 62 978 kr i Eliasfonden kvar i Balansräkningen.
  • Vi reserverar pengar löpande för reklamskatt när vi fakturerar, nu när vi deklarerat reklamskatten visar det sig att vi under 2020 reserverat lite för mycket med 13 473 kr, vi nollställer reserveringen nu vilket också påverkar resultatet positivt.  
  • Lägre upplåningskostnader bidrar också. 
Balansräkningen
Balansräkningen visar via fortsatta amorteringar att vi nu bara har två månader tills vi är nere i 800 000 kr i långfristiga skulder. Vi ligger fortsatt ute med en hel del pengar för returnerade Bingolotter o Kalendrar. Leverantörsskulderna ökar och beror främst på fakturor från Folkspel, alltså sånt vi delvis kommer återfå. 

Totalt resultat
Detta sammantaget gör en vinst på två månader på 687 581 kr, men man kan inte säga att den återspeglar verksamheten. Publikintäkter och kioskintäkter visar 125 kr, mot fjolårets 118 926 kr.

Fördelningar i sektioner
Vi har en del "fördelningspolitik" att hantera, jag har alltså bokfört bidrag på det gemensamma som ska fördelas ut på idrottssektioner, det hanterar vi på styrelsemötet i morgon kväll. Nedan finns alla sektionernas resultat och balansräkning, dock med reservation för viss fördelningspolitik i morgon som minskar vinsten på det gemensamma, till förmån för främst hockeyn som tappat intäkter under Q4 2020, för det är bland annat det vi fått bidrag för nu.

//Staffan


Hur funka digitala Årsmötet, resultatet av mätningen!
2021-03-01 08:06
Då är även mätningen om hur Årsmötet fungerade stängt, och som jag meddelat kommer flera synpunkter på informationsmötet avseende vaccinationslokalen även här.

15 svarande ger skapligt underlag, men det var alltså nästan det dubbla antalet svar på den andra mätningen. Men det faktum att svarande värderat fel möte gör att statistiken grumlas. 

Graferna hittar Ni HÄR!

På frågan om det publicerade materialet inför mötet hjälpte till att förbereda sig svarade 14 ja, och en nej.

Gick det att följa diskussionerna var det svajigare på, 8 ja, 6 delvis och 1 nej. Tekniken var inte med oss hela tiden och det är oerhört frustrerande att som deltagare inte höra allt. 

Att vi hade fler presentationer än på ett vanligt möte  uppskattades av 13 st, medan 2 ansåg att det inte hjälpte. 

På den viktiga frågan om Ni ansåg att mötet uppfyllde demokratiska krav på att alla fått göra sin röst hörd svarade 13 ja och 2 nej. Och naturligtvis är det allvarligt att två anser sig inte fått göra sin röst hörd, om man anser det nödvändigt kan man självklart begära att mötet görs om.

Slutligen om vi vid en normal situation ska erbjuda digital medverkan förutom vanlig närvaro svarade 13 ja och 2 nej. 

Synpunkterna som skrevs hittar Ni HÄR.

//Staffan
Mätning av hur medlemmar anser hanteringen av vaccinationslokal hanterats, resultatet!
2021-02-26 16:09
Då är resultatet klart och formuläret stängt. 28 svar är rekordmycket under den korta perioden och visar att frågan engagerar.

Graferna på svaren hittar Ni HÄR!

Frågan om vi skulle informerat på Årsmötet så transparant gav 27 ja och ett nej.

Frågan om styrelsen hanterat frågan korrekt gav 26 ja och två nej.

Och frågan om Ni önskar att vi drar ner på transparensen och informationen gav 2 ja och 26 nej.

Sen gavs det många synpunkter och kritik i öppna kommentarer, det tackar vi särskilt för då blir det tydligare än att kryssa i rutor. Där finns tips inför avtalshanteringen med regionen också. 

Alla kommentarer finns HÄR!

Nu jobbar vi vidare med avtalet.

//Staffan

Riksidrottsförbundet har hanterat ansökningar för Q4 2021, 65 000 kr landade här!
2021-02-26 14:35
Ni har man fattat beslut om de 130 miljonerna som ska delas ut som kompensation för pandemin för perioden oktober-december 2021, det är 100 miljoner av det som går direkt till idrottsföreningar samt 30 miljoner till SDF (specialdistriksförbund).

Inga föreningar blir fullt kompenserade utan man fördelar de medel man har proportionerligt till hur ansökningarna ser ut, och man har med all rätt skärpt regler och kontroller, i vart fall upplevs det så. Ca 40 % av sökt belopp kommer betalas ut och vi erhåller 65 000 kr, och trots begränsningen är det mer än vad jag räknade med. 

Detta avser egentligen förra året men då vi varit snabba och stänga det året och redan haft Årsmötet redovisas dessa på 2021, mer om det på nästa veckas månadsrapport.

Regeringen har även tilldelat stöd till RF för perioden jan - feb 2021, men sen finns inga medel tilldelade. Björn Eriksson, ordf RF, har naturligtvis framfört krav på mer medel under året då konsekvenserna för idrotten kommer pågå åtminstone till halvårsskiftet, och tillgång på vaccination är en ödesfråga för att klara hösten.

//Staffan

PS: En förhandstitt på enkäten säger att Ni vill ha fortsatt transparant arbete i ÖIF, därav denna rapport. Hela enkäten kommer senare. 
BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
Skidor - Startsida, 17/02 11:29 
Skidor - Startsida, 17/02 11:12 
Skidor - Startsida, 17/02 11:05 
Skidor - Startsida, 11/02 23:43 
Skidor - Startsida, 11/02 23:33 
Skidor - Startsida, 07/02 11:56 
 
Våra sponsorer