Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i Östervåla Idrottsförening
BLI MEDLEM
Välkommen

Välkommen till kansliet!

Fr o m v.23 har vi ändrade öppettider


Våra öppettider vecka v 32 2020:

TELEFON TID!

Måndag- onsdag 08.00-14.00

Torsdag  Stängt

Fredag Stängt

 

Under vecka 32 så jobbar vi hemifrån.

Ni når oss denna vecka på telefon eller mail


tel: 0292-71431I Östervåla IF har vi verksamhet inom fotboll, ishockey, skidor och gymnastik. Vi hjälper även till med brickor, medlemskap för ÖKK.

Vill du bli medlem i Östervåla IF? 
Klicka då här!

Med vänlig hälsning

Östervåla IF

Kansli

Månadsskifte, men inget regelrätt bokslut!
2020-07-31 17:03
Precis som i fjol slår vi ihop sommarmånaderna juli och augusti i redovisningen. Det har varit semestertider och tillsammans med deltidspermitterad personal har vi låg bemanning på kansliet, det har heller inte hänt så mycket ekonomiskt under sommaren annat än att det kommit in viss betalning från fakturor vi skrev i juni och en del betalningar har gått ut som avser juni så det som ändrats är mest på balansräkningen. 

Det har faktiskt swishats in 16 500 kr under månaden, det avser de kläder jag nämnde att skidsektionen köpte in i juni och nu har medlemmar betalat in sin andel av kostnaden. Vi förser sektionen med underlag så har vi koll på att allt blir rätt. 

I augusti har både fotbollssektionen och hockeysektionen möte och månaden avslutas med ett styrelsemöte den 25 augusti. Sektionerna kommer hantera frågan om vilka investeringar som kan bli aktuella att ta inom ramen för Sörskogsfonden, styrelsen fattar sedan beslut om det är ok enligt arv och anvisningar. Det behöver alltså ske före nästa månadsbokslut. 

För hockeyn handlar det om kostnader i ishallen för att klara förbundets krav och för fotbollen om målburar, känns som det är kloka investeringar inom ramen för Nils Olssons önskan.

Även om likviditeten minskat något under månaden är den fortfarande mycket god, och en del av förklaringen ligger i de pengar vi fick från Tillväxtverket som nu ska resultatföras för att täcka tappade intäkter. 

//Staffan

Allt klart i ishallen, kylanläggningen är igång!
2020-07-27 15:36
I lördags var det återigen arbetsdag i ishallen och sekretariatet färdigställdes, golv monterades, bordet ställdes tillbaka, all el kopplades och provkördes samt bänkarna återmonterades till syndarna som utvisas i vinter! Dessutom byttes ca 80 lysrör så nu lyser alla armaturer utom 3 stycken. 

Vi kostar inte på belysningen mer än så nu, så klarar vi denna säsong och planerar för byte till modernare och bättre armaturer inför nästa säsong.

Nu går aggregaten vilket innebär att hallen är stängd helt denna vecka så vi inte vädrar in värme i hallen, sen blir det isläggning.

Återigen ett stort TACK till alla som ställer upp och hjälper till! Detta är ett lagarbete där alla är lika viktiga så man ska egentligen inte nämna några namn, men jag vågar ändå nämna Joakim Andersson som stått för planering och förberedelser på ett strukturerat och bra sätt.  

TACK!

//Staffan
Tack för all hjälp idag, vår tidsuppskattning kom på skam!
2020-07-19 19:03
Idag var det full fart i Lundahallen, tak över det utbyggda sekretariatet byggdes, sargen lagades, plexiglas byttes och dörrarna i sargen reparerades.

Det var 20 flinka man som prioriterade detta istället för sommarsolen, det är vi mycket tacksamma för. Vi har egentligen redan gjort det som krävs för att kunna starta isläggningen. 

Vi planerar om nästa lördags jobb och köper in golv till sekretariatet i veckan, även ett tätskikt på golvet appliceras så kan vi lägga in golvet på lördag, återmontera bordet så all el kan kopplas och färdigställas.

Om vi får tag på en sax-lift eller skylift kommer vi även byta de lysrör som inte lyser eller blinkar. Sen ska hela hallen städas innan vi startar aggregaten. 

Sektionen kommer fotografera de saker som vi fått nerslag på och skicka till hockeyförbundet så vi får en godkänd hall inför säsongen. 

Så hoppas vi att de klubbar som bokat läger kan genomföra dessa som planerat trots de pandemi-restriktioner som råder. 

Ett STORT TACK till alla Er som ställde upp idag med kort varsel!

//Staffan


 
Dags att "sätta ihop" ishallen igen, det sker den 19/7 samt 25/7!
2020-07-14 20:00
Som alla vet har det pågått underhållsarbete i ishallen i sommar. Det har delvis handlat om åtgärder på sargen som triggats av besiktning av hockeyförbundet, även om det varit brister vi känt till sedan tidigare. 

Nu är det dags att göra det sista och knyta ihop säcken och sektionen behöver handräckning samt hjälp i form av olika jobb. Det handlar om en del enklare snickerier i sargen, främst dörrar. Skruvande av plexiglas för att byta lister och justera, Totalt har vi mängdat det jobbet till ca 80 timmar, sen har vi "specialistjobb" i form av främst elarbeten med återmontering i sekretariat samt inkoppling av en renoverad motor, det bedömdes till 11 timmar. Därutöver tillkommer städning och annan återställning efter jobben. 

Vi har läger inbokat i mitten av augusti som vi anser är viktiga i dessa tider då publik och kioskintäkter kommer utebli, i vart fall i början av säsongen. Därför kommer detta ske på två dagar i juli, den 19/7 samt 25/7 och tiderna är 08.00 - 14.00. 

Ni som kommer är välkomna att ta med vissa verktyg, vi har på plats men då bemanningen blir större än vanligt kan det bli en bristvara. Främst skruvdragare men även en del annat kan komma till nytta. 

Varje lag kommer få bidra med tre personer var dessa dagar, vi kommer ha kiosken öppen, kaffebryggarna på och korv med tillbehör tillgängligt för alla som ställer upp. Ni andra som inte har en direkt koppling till dessa lag men har möjlighet att ställa upp anmäler det till:

Valentin Georgiev

Tel: 072 - 512 31 83

Mail: valyo@me.com

Viktigt att det sker snarast så vi kan få rätt bemanning, senast 17/7. 

Sektionen ansvarar för arbetsledning på tre olika områden för att få ett effektivt nyttjande av tiden Ni ställer upp med. 


Viktiga datum:

17/7 - Anmäl lagens representanter samt övriga till Valentin. 

19/7 - Arbetsdag

25/7 - Arbetsdag

26/7 - Aggregaten startas, då kommer ishallen stängas för allt arbete minst en vecka för nerkylning, sen spolning och isläggning.

14/8 - Höstens första lägergäster kommer på besök.


Sen kör vi ännu en säsong i en ännu finare Lundahall! 


Tack på förhand!


//Staffan


Halvårsresultatet klart, fortsatt extremt låg omsättning men god likviditet!
2020-06-30 20:53
Totala resultatet

Av förklarliga skäl har vi fortsatt dålig omsättning, men vi har också kraftfullt dragit i kostnadsbromsen! Omsätter under månaden 189 907 kr och sedan nyår 1 873 117 kr. Vi gör ett underskott ackumulerat på 39 194 kr. 

Vi saknar alltså 778 883 kr i omsättning mht att halva året gått och vi budgeterade en årsomsättning om 5 232 000 kr. Att vi klarat hålla underskottet på så låg nivå skall många av Er i sektionerna ha ett stort Tack för!

Totalt resultat

Gemensamma

På det gemensamma håller vi igen på kostnader så mycket som möjligt, fortsatt hjälpt av korttidspermitteringarna och stödet från Tillväxtverket. Ett underskott sedan nyår på 35 576 kr, men alltså "bara" 1 611 under månaden juni. 

Gemensamma

Skogsvallen

Under månaden har 5 000 kr i sponsorintäkter fakturerats, men tyvärr har det kommit in mer kostnader så underskottet är nu 72 050 kr. Men nu är det stopp avseende mer kostnader och man jobbar på att hitta sponsring på projektet. 


Fotboll

Här har vi en del intäkter, bland annat har Ni medlemmar swishat pengar i samband med matcher till "Våla Älskar Fotboll" trots att det råder besöksförbud, det tackar vi särskilt för! 3 240 kr har Ni bidragit med under månaden!

Aktivitetsavgifter om 46 000 kr har också kommit in. 

Sektionen gör under månaden ett litet underskott men har ett överskott på 59 604 kr sedan nyår. Under rådande läge är det väldigt bra gjort!


Hockey

Planeringen för isläggning pågår för fullt, mycket ideella krafter som gör ett stort jobb i sommarvärmen! Lite kostnader kommer naturligtvis trots det så ett underskott under månaden på 22 095 kr, men tack vare starka månader innan så är underskottet sedan nyår mindre, 8 923 kr. 

Det kom under månaden in lite pengar på Entré 3011, det är sent köpta hockeylotter som inte kom med i maj. 

Hockey

Skidor 

Under månaden har vissa planerade klädinköp skett så överskottet sedan tidigare har "ätits upp". Sedan nyår ett litet underskott på 1 684 kr. 


Gymnastiken 

Trots ett litet underskott under månaden visar man ett överskott på 2 751 sedan nyår. 

Gymnastiken

Balansräkningen

Av flera orsaker. främst det erhålla arvet, är likviditeten mycket god. Inklusive idrottsfonden strax över 1 700 000 kr. 

Arvet har under namnet "Sörskogsfonden" bokats på kontona 2996 samt 2997 under kortfristiga skulder. Där har alltså fotboll och hockeyn nu 692 767 kr vardera att investera i utvecklande saker för. För tydlighets skull har även ett konto 2995 Eliasfonden skapats och summan 62 943 kr bokats från 2990. Det är kvarvarande pengar från insamlingen i Elias namn. På 2990 finns nu bara 44 209 kr vilket är kvarvarande stöd från Tillväxtfonden, dessa kommer fördelas på juli och augusti. I nuläget är det den perioden vi beslutat ha korttidspermittering för vår personal. 

Även om vi nu tagit fram ett förslag till direktiv för Sörskogsfonden skall hanteras som beslutas på årsmötet, tillsammans med investeringsplanerna, kan naturligtvis investeringar före årsmötet ske om sektionen så önskar. Men styrelsen ansvarar då för att det sker i arvets anda och budgetförutsättningarna reglerar beslutsprocessen för detta.  


//Staffan

PS: även denna gång kommer rapporten före månadsskiftet, dock bara 30 minuter..


BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
Fotboll - Startsida, 02/06 12:37 
Fotboll - Startsida, 23/04 15:06 
Fotboll - Startsida, 20/04 10:34 
Skidor - Startsida, 24/03 22:18 
Fotboll - Startsida, 23/03 15:20 
Ishockey - Startsida, 12/03 19:02 
 
Våra sponsorer